post@atfas.no

Kategori: Siste nytt

Dagfinn Mosveen – Takstmann i Asker Takstforum

Takstmann Dagfinn Mosveen er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg, med solid erfaring fra byggeledelse, prosjektledelse og entreprenørvirksomhet. Han er videre utdannet takstmann i regi av NTF, og sertifisert av Det Norske Veritas. Dagfinn Mosveen har lang og bred bransjebransjen, og er sertifisert fir verditaksering av bolig, så vel som boligsalgsrapporter og tilstandsanalyser. Han jobber […]

Truls Stokker: Takstmann med bred erfaring

Blant de ansatte i Asker Takstforum finner du tømrermester Truls Stokker. Han har drevet takstforetak på heltid siden 1995, og har bred erfaring med en rekke ulike takstoppdrag. Videre har han godkjenning for verditakst og tilstands- og boligrapporter. I tillegg til sin utdannelse som tømrermester er han også utdannet som bedriftsøkonom. Dette er med på […]

Jan Egil – Ingeniør i Asker Takstforum

Trenger du en dyktig takstmann for å utføre en takstvurdering eller annet? Jan Egil er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg. Erfaringer innen prosjektledelse, byggeledelse og entreprenørvirksomhet. Takstmann i regi av Norsk takst fra 1993. Sertifisert innen verditaksering av bolig og næringseiendommer og tilstandsanalyser. Meddommer/skjønnsmann i Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett i […]

Steinar Brodvoll – takstmann i Asker Takstforum

Steinar Brodvoll har jobbet i bygg- og takstbransjen i godt over 30 år. Opprinnelig har han fagbrev som tømrer, og innehar over 30 års erfaring blant annet fra egenetablert tømrerfirma. I 2013 ble han ferdigutdannet som takstmann, etter å ha jobbet som byggeleder for Jernbaneverket. Steinar Brodvoll har omfattende erfaring som prosjektleder, byggeleder, HMS-leder, takstmann, […]

Når du trenger takstmann (Hurum og Asker)

En takstmann utfører en rekke forskjellige oppdrag innen verdi- og takstvurdering. Det er anbefalt å benytte en sertifisert takstmann, og å undersøke at oppdatert på forskriften som følger den nye avhendingsloven av 1. januar 2022. Dette er en forskrift som legger føringer for hva selger skal opplyse om ved salg av bolig. Det er ikke […]

Vi stiller med takstmann (Røyken, Lier og Asker)

En takstmann benyttes når det er behov for takst- og verdivurderinger ved kjøp og salg av bolig. Når takstmannen foretar en verdivurdering, vil det primært være fokus på hva boligen er verdt. Det bør nevnes at dette ikke er det samme som en tilstandsrapport, som er et dokument som i dag forventes ved de aller […]

Bilde for å illustrere Takstmann: Drammen, Oslo, Asker og omegn

Takstmann: Drammen, Oslo, Asker og omegn

Det finnes en rekke ulike tilfeller hvor du vil ha behov for en takstmann. Uansett om det er snakk om salg, kjøp, arv eller refinansiering av lån, vil det lønne seg å benytte en fagperson for å fastsette verdien på boligen eller eiendommen. Verdi- og takstvurderinger kan for mange også markere vanskelige overganger i livet, […]

Trenger du tilstandsrapport (Drammen og omegn)?

I dag selges de aller fleste boliger med en tilstandsrapport. Det er riktignok ikke et krav at det foreligger en slik rapport, men det er sterkt anbefalt både av Forbrukerrådet og meglere. Boligens verdi vil avhenge av flere faktorer, og med de nye endringene i avhendingsloven av 1. januar 2022, stilles det strenge krav om […]

En dame som sjekker en tilstandsrapport i oslo.

Vi utfører tilstandsrapport (Oslo og omegn)

Når du har behov for å få utført en tilstandsrapport, står du selv fritt til å velge bygningssakyndig, eller takstmann som det også heter. Fra og med 1. januar 2022 gjelder nye regler, og i henhold til avhendingsloven skal takstmann være skolert i oppdatert forskrift og følge mer detaljerte krav til tilstandsrapport. Oslo som Asker, […]