post@atfas.no

Droneinspeksjon

Med en drone er det mulig å skape et oversiktsbilde i områder med vanskelig terreng eller utfordrende konstruksjon. Generelt sett er det også en ypperlig måte å få et overblikk over et område på en enkel og effektiv måte. Dette kan for eksempel være aktuelt når du skal inspisere et tak eller en pipe der det kan oppstå skader eller svekkelser. Med en drone som en del av prosessen, kan du blant annet:

  • Unngå kostandene ved å sette opp et stillas, samt å betale for sikringstiltak.
  • Raskere finne problemområder og få nøyaktig plassering av disse.
  • Oppdage feil i beslag, samt skader på takstein.
  • Oppdage skadene før de får sjansen til å forverres.

Hvorfor en drone?

En drone er et ubemannet, fjernstyrt luftfartøy. Dronen kan kontrolleres som en fjernstyrt enhet, men også fly autonomt via GPS og sensorer. Det blir stadig mer vanlig å ta i bruk droner, også som droneinspeksjon av eiendommer og bygninger. Det er ansvaret til de som utfører oppdraget å sette seg inn i de regler og lover som til enhver tid gjelder for bruk av droner. De dronene som benyttes til inspeksjon er hovedsakelig små og utstyrt med kamera, slik at man får detaljerte oversiktsbilder av steder som ellers kan være vanskelige å nå i person.

Dronerapport til kunde

Etter en droneinspeksjon vil du motta en rapport som beskriver de observasjonene som er gjort, dersom det er ønskelig. Her vil du få tilgang på bilder, samt vurderinger og beskrivelser basert på høy fagkompetanse og ekspertise. Dette gjør jobben med vedlikehold oversiktlig og enkel, samtidig som den sparer deg fremtidige kostander. Ta kontakt med oss i dag for en spennende samtale.

Kontakt oss