post@atfas.no

Byggeledelse

En byggeleder har ansvar for å lede byggearbeidet på byggeplassen og representerer tiltakshaver i det daglige arbeidet. Videre skal en byggeleder ha den totale oversikten, herunder følger ansvaret for økonomistyring, sikkerhet, administrasjon og helse og arbeidsmiljø.

Mer spesifikke oppgaver

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene til byggelederen er:

  • Den daglige oppfølgingen av fremdrift og aktiviteter på byggeplassen.
  • Ledelse og administrasjon på byggeplassen på vegne av tiltakshaver.
  • Jevnlig rapportering og løpende håndtering av krav, varsler, avvik og endringer.
  • Ansvar for å holde, samt protokollføre, møter og befaringer på byggeplass.
  • Følge opp miljø, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  • I henhold til avtale med tiltakshaver, inngå og følge opp avtaler om leveranser og kjøp med leverandører.
  • Sørge for korrekt bemanning, samt at alle ved byggeplassen følger gjeldende regler og rutiner.

Lojalitet og prosjektforståelse

Prosjektforståelse innebærer blant annet oversikt over økonomi, tid og fremdrift, byggeplassoppfølging, kontraktsoppfølging og kontroll, samt verifikasjon. Det omfatter også det lovfestede ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Ansvar for dette kan, gjennom en fullmakt, overføres til oss som byggeleder. Snakk med oss om ditt prosjekt for mer informasjon om vår byggeledelse.

Benytt deg av Asker Takstforum

Med mer enn 30 år i bransjen er vi i veteraner å anse innen aktiv byggeledelse. Asker Takstforum vil alltid jobbe for å ivareta tiltakshaver sine interesser. Det er viktig for oss å være tydelig i all kommunikasjon og vi etterstreber et godt samarbeid med våre kunder basert på åpenhet og deling av fagkompetanse. Vår solide erfaring og faglig engasjement er din garanti for arbeid godt utført. Kontakt oss i dag for en hyggelig, uforpliktende prat.

Kontakt oss