post@atfas.no

Forhåndstakst

Dersom du har behov for finansiering av et nytt byggeprosjekt, kan det være nyttig å foreta en forhåndstakst. Dette er en utarbeidelse av verditakst før byggearbeider er ferdigstilt. En forutsetning for forhåndtasten er at eiendommen utvikles og bebygges på grunnlag av tegninger og beskrivelse. Skulle det skje betydelige endringer her vil ikke lenger forhåndstaksten gjelde. Dette er en takst som i all hovedsak benyttes der det er behov for et byggelån.

Hva vurderes i en forhåndstakst

I motsetning til en verditakst, som gir en vurdering av boligens verdi på selve takstdagen, vil en forhåndstakst beskrive det som anses som en fremtidig verdi på eiendommen. Dette forutsetter, som nevnt, at tiltakene som er planlagt på eiendommen faktisk utføres. Det er ikke takstpersonen sitt ansvar å vurdere om planlagte tiltak faktisk er gjennomførbare eller ikke. Forutsetningen er at tiltakene som er planlagt faktisk gjennomføres, hvorav forhåndstaksten i etterkant vanligvis kan konverteres til en verditakst. Hva slags tiltak er det snakk om? Her kan det nevnes bygging av et hus, oppdeling av en tomt eller å foreta en seksjonering.

Forhåndstakst for bolig og fritidsbolig

Uansett om du trenger en forhåndstakst for primærbolig eller fritidsbolig, kan vi i Asker Takstforum hjelpe. Det kan være avgjørende for budsjettet å innhente dokumentasjon på den fremtidige verdien av eiendommen eller boligen du planlegger, der verdien avhenger av bestemte tiltak. Når vi gjør en forhåndstakst går vi gjennom blant annet fremtidige beskrivelser og tegninger, plandokumenter og reguleringsbestemmelser. Med rett dokumentasjon får du friheten du trenger. Ring oss i dag!

Kontakt oss