post@atfas.no

Trenger du tilstandsrapport (Drammen og omegn)?

I dag selges de aller fleste boliger med en tilstandsrapport. Det er riktignok ikke et krav at det foreligger en slik rapport, men det er sterkt anbefalt både av Forbrukerrådet og meglere. Boligens verdi vil avhenge av flere faktorer, og med de nye endringene i avhendingsloven av 1. januar 2022, stilles det strenge krav om informasjon om boligen fra selger sin side. Den tekniske tilstanden til bygget kan ende opp som grunn til konflikt etter kjøp og salg, dersom opplysningene om boligen var mangelfulle ved salg. Dette er en situasjon som kan unngås ved å få gjennomført en grundig tilstandsrapport. Drammen som Oslo og omegn – vi i Asker Takstforum bistår deg.

Det viktige dokumentet

En tilstandsrapport inneholder informasjon om tekniske forhold ved boligen som påvirker boligens verdi. Dette inkluderer våtrom, konstruksjon og elektrisk anlegg. I tillegg vil rapporten gi nøyaktig mål for selve salgsobjektet. Det er til syvende og sist selger som står ansvarlig for at informasjon i tilstandsrapporten er riktig, og at det er informert om boligens tekniske tilstand etter beste evne og kunnskap. Tilstandsrapporten inneholder blant annet informasjon om følgende:
Elektrisk anlegg

  • Byggeteknisk tilstand
  • Branntekniske forhold
  • Vurdering av radon og geologiske forhold

Videre vil rapporten inneholde en gjennomgang av egenerklæringsskjemaet til eier, samt all fremlagt dokumentasjon. Målingen av areal vil gjenspeile vurdering av P-ROM.

 Velg en uavhengig takstmann

Når du skal utføre en tilstandsrapport står du selv fritt til å velge hvem du ønsker skal ta jobben. Det kan være greit å vite at selve tittelen takstmann er ikke en beskyttet tittel. En takstmann, eller bygningssakyndig som det også heter, har bakgrunn fra en rekke forskjellige relevante fag, som byggefag, eller kan være ingeniør. I Asker Takstforum har alle våre ansatte lang bransjeerfaring, og innehar den nødvendige, oppdaterte kunnskapen om til enhver tid gjeldende lover og regler.  Vi er upartiske og uavhengige, uten bånd og lojalitet til andre enn kunden.

 Ønsker du mer informasjon?

Våre dyktige ansatte tar oppdrag av ulik karakter innen takst- og verdivurdering. Les gjerne mer på våre nettsider om hvilke spesifikke tjenester Asker Takstforum utfører. Med fagfolk som innehar over 30 års erfaring, kan vi kan forsikre våre kunder om nøyaktig utført kvalitetsarbeid. Ta kontakt for en hyggelig prat og mer informasjon. Vi ser fram til å høre fra deg!

Kontakt oss