post@atfas.no

Verditakst for bolig, fritidseiendom og tomt

Det finnes en rekke forskjellige typer boligtakst. Minstekravet for salg av bolig, fritidseiendom og tomt i dag er utførelse av en verditakst. Hva er så dette?

Hva er en verditakst?
En verditakst er ikke en rapport om boligens tekniske tilstand, men sier noe om eiendommens verdi ut ifra verdivurderingen av eiendommen slik den fremstår for det blotte øyet. Typiske ting som vurderes i en verditakst kan være:

  • Er det peis i kjellerstuen?
  • Er badet flislagt?
  • Når er kjøkkeninnredningen fra?

I tillegg vil en verditakst basere seg på nærhet til fasiliteter, slik som skole og butikker, boligens beliggenhet og eventuell utsikt. Verditakst er en verdivurdering av en eiendom som ofte benyttes ved boligvisninger, og gir et uttrykk for hva du kan forvente å få ved salg. En verditakst er altså ikke det samme som en verdivurdering.

Slitasje, skade og lavere standard

En verditakst vil påvirkes av boligens, eiendommens eller tomtens tilstand. Slitasje og skade på bygg vil direkte påvirke verditaksten. Lavere standard, for eksempel på eldre bygninger med manglende isolasjon eller eldre elektriske anlegg med dårlig standard, vil også påvirke verditaksten. Det samme gjelder tomtens tilstand, herunder solforhold og plassering av bolig.

Vi tar oppdraget
Alle våre dyktige ansatte opererer fullstendig uavhengig og tar på seg oppdrag fra alle kundetyper. Det spiller altså ingen rolle om du er privatperson eller representerer et firma eller en større entreprenør. Det kan også være et alternativ å hente inn en verditakst fra flere enn en aktør, på denne måten er man sikret en uavhengig og ren faglig verditakst. Kontakt oss for informasjon og en hyggelig prat.

Kontakt oss