post@atfas.no

Uavhengig kontroll

Fra og med 1. januar 2013 ble det, i henhold til plan- og bygningsloven, innført krav om uavhengig kontroll som en kritisk del av byggeprosessens godkjenning.

Hva er en uavhengig kontroll?
En uavhengig kontroll skal gjennomføres for å sikre at det er utført tilstrekkelig fuktsikring ved søknadspliktige våtrom i boliger og fritidsboliger med mer enn én boenhet. Her kontrolleres blant annet sluk og membran, og det foretas en visuell kontroll som suppleres med målinger av slukplassering i henhold til prosjekterte tegninger.

Ulike tiltaksklasser
Ovenfornevnte er kjent som tiltaksklasse 1. I tillegg til uavhengig kontroll av våtrom er det også kontrollkrav knyttet til følgende punkter, under tiltaksklasse 2 og 3:

  • Bygningsfysikk – kontroll av lufttetthet og fuktsikring i yttervegger, terrasser og tak.
  • Konstruksjonssikkerhet – kontroll av at valgte materialer har egenskaper som bestemt i prosjekteringen, samt at hovedbæresystem er gjennomført.
  • Geoteknikk – kontroll av at det er gjennomført en kvalifisert undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse.
  • Brannsikkerhet – kontroll av brannsikkerhetskonsept.

Krav til kontroll

Enhver som skal utføre en uavhengig kontroll skal ha enten lokal eller sentral godkjenning, og selv ha et KS-system. Dessuten skal vedkommende ha minimum 2 år i relevant praksis, samt ha gjennomgått fagopplæring som tilsvarer svenneprøve/ fagprøve. I Asker Takstforum har vi 30 års erfaring, og er særdeles godt rustet til å ta på oss oppdrag om uavhengig kontroll – enten det gjelder primærbolig eller fritidsbolig. Har du spørsmål om pris, tid eller hvordan vi gjennomfører uavhengig kontroll? Kontakt oss i dag for en hyggelig, uforpliktende prat.

Kontakt oss