post@atfas.no

PRISER

PRISLISTE TILSTANDSRAPPORTER OG TAKSTER ASKER TAKSTFORUM AS

Boligtype Tilstandsrapport etter forskrift til avhendingslova og NS 3600 Verditakst
Leilighet opptil 80 m2 BRA 8 000 kr 5 000 kr
Leilighet 80-120 m2 BRA 9 000 kr 5 500 kr
Leilighet 120-150 m2 BRA 10 000 kr 6 000 kr
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus opptil 120 m2 BRA 16 000 kr 6 000 kr
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus 120 – 250 m2 BRA 22 000 kr 7 000 kr
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus  250 – 350 m2 BRA 25 000 kr 8 000 kr
Større boliger etter avtale
Verditakst i tillegg til tilstandsrapport 2 500 kr
Tillegg for hybel/sekundærleilighet i samme bygg 2 500 kr 1 000 kr
Dronebilder i forbindelse med befaring. 4-6 bilder. 2 000 kr 2 000 kr
ANDRE TJENESTER

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4
Reklamasjonbefaring Befaring inntil 1 time 3 000 kr Arbeid utover dette faktureres med kr. 975,- pr. påbegynte 1/2 time
Bistand overtakselse og 1-års befaring Befaring inntil 2 timer 5 000 kr Arbeid utover dette faktureres med kr. 975,- pr. påbegynte 1/2 time
Forhåndstakst Gjelder bolig inntil 350 m2 7 000 kr Større prosjekter etter avtale
Byggelånsoppfølging Rapport i byggeperioden 5 000 kr Pr. befaring inkl. rapport.
Tomtetakst Gjelder tomt på inntil 2000m2 6 500 kr Takst på større tomter etter avtale
Uavhengig kontroll Våtrom og kontroll av tetthetsmåling 8 000 kr Eventuell trykktest kommer i tillegg
Trykktest Bolig inntil 350 m2 6 000 kr
Inspeksjon med drone Befaring inntil 1 time 6 000 kr Arbeid utover dette faktureres med kr. 975,- pr. påbegynte 1/2 time
Planskisser i fobindelse med tilstand/takst Pr. etasje inntil 150 m2 pr. plan 1 250 kr
Arbeid på timer Pr. time 1 950 kr

Priser er inkl. MVA