post@atfas.no

PRISER

PRISLISTE TILSTANDSRAPPORTER OG TAKSTER ASKER TAKSTFORUM AS

Boligtype Tilstandsrapport etter forskrift til avhendingslova og NS 3600 Verditakst
Leilighet opptil 80 m2 BRA 9950 kr 5 750 kr
Leilighet 80-120 m2 BRA 11 200 kr 6 250 kr
Leilighet 120-150 m2 BRA 12 250 kr 6 750 kr
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus opptil 120 m2 BRA 21 200 kr 7 300 kr
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus 120 – 250 m2 BRA 27 250 kr 8 300 kr
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus  250 – 350 m2 BRA 31 100 kr 8 950 kr
Større boliger etter avtale
Honorar inkluderer ubegrenset antall våtrom og hulltakinger
Verditakst i tillegg til tilstandsrapport 3 150 kr
Tillegg for hybel/sekundærleilighet i samme bygg 3 150 kr 1 200 kr
Dronebilder i forbindelse med befaring. 4-6 bilder. 2 300 kr 2 300 kr

ANDRE TJENESTER

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4
Reklamasjonbefaring Befaring inntil 1 time 3 400 kr Arbeid utover dette faktureres med kr. 1100,- pr. påbegynte 1/2 time
Bistand overtakselse og 1-års befaring Befaring inntil 2 timer 5 600 kr Arbeid utover dette faktureres med kr. 1100,- pr. påbegynte 1/2 time
Forhåndstakst Gjelder bolig inntil 350 m2 8 950 kr Befaring av større prosjekter etter avtale
Byggelånsoppfølging Rapport i byggeperioden 5 750 kr Pr. befaring inkl. rapport.
Tomtetakst Gjelder enebolig/tomt 7 300 kr Takst på større tomter etter avtale
Uavhengig kontroll Våtrom og kontroll av tetthetsmåling 8 950 kr Eventuell trykktest kommer i tillegg
Trykktest Bolig inntil 350 m2 6 750 kr
Inspeksjon med drone Befaring inntil 1 time 6 500 kr Arbeid utover dette faktureres med kr. 1100,- pr. påbegynte 1/2 time
Planskisser i fobindelse med tilstand/takst Pr. etasje inntil 150 m2 pr. plan 1 400 kr
Arbeid på timer Pr. time 2 200 kr

Priser er inkl. MVA