post@atfas.no

Vedlikeholdsplaner

En vedlikeholdsplan er en investering av både økonomiske og sikkerhetsmessige hensyn. Til og med nye bygg trenger vedlikehold, og ved å utføre vedlikeholdsplaner kan man være forut store kostander og ta vare på bygningsmasse og materiale slik at det varer lenger. En vedlikeholdsplan kan gjerne basere seg på en tilstandsrapport, og ofte kan en vedlikeholdsplan være en naturlig oppfølging av denne. En slik plan er aktuell enten man bor i et sameie, borettslag eller om man eier enebolig.

Innholdet i en vedlikeholdsplan

I Asker Takstforum er vi stolte av å være helt upartiske, uten lojalitet til andre enn våre kunder. Når vi jobber med en vedlikeholdsplan har vi alltid både et langtids- og et korttidsperspektiv på hva som burde iverksettes når. Der enkelte ting haster, vil andre kunne vente en god stund før de utbedres. I vedlikeholdsplanen vil du også finne et estimat på kostander, hvilket gjør at det kan budsjetteres inn i gjeldene år. Dette skaper god oversikt og kontroll over hva som kommer av utgifter.

Verdien av en vedlikeholdsplan

Det er flere gode argumenter som taler for å investere i en vedlikeholdsplan, da for mer eller mindre alle typer bygg. Klimaendringer og værforhold gjør at bygninger stadig er mer utsatt for slitasje, og verdien av boligmassen kan raskt bli forringet grunnet skader og slitasje. Når en fagperson gjør en nøye inspeksjon og legger en videre plan på hva som må utbedres, vil bygningen holde god stand og du får forutsigbare kostander for årene fremover. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.

Kontakt oss