post@atfas.no

Jan Egil – Ingeniør i Asker Takstforum

Trenger du en dyktig takstmann for å utføre en takstvurdering eller annet? Jan Egil er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg. Erfaringer innen prosjektledelse, byggeledelse og entreprenørvirksomhet. Takstmann i regi av Norsk takst fra 1993. Sertifisert innen verditaksering av bolig og næringseiendommer og tilstandsanalyser. Meddommer/skjønnsmann i Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett i forbindelse med eiendomsrelaterte tvister og skjønn.

En takstmann kan brukes til så mangt, og det kan lønne seg å velge en med lang erfaring og bred kompetanse. I Asker Takstforum jobber vi uavhengig, helt uten tilknytning til andre i bransjen. Usikker på om vi tar på oss ditt oppdrag? Ikke nøl med å kontakte oss, enten du har spørsmål eller bare vil slå av en prat.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er en verditakst?

Vi utfører verditaksering av boliger så vel som næringsbygg. Dette er en generell vurdering av tilstand og beliggenhet for å gi en best mulig verdifastsettelse av objektet. Dette kan være aktuelt for eksempel ved finansiering og omsetning av bygninger.

Hva innebærer forhåndstakst?

Når du trenger dokumentasjon for finansiering av boligdrømmen, er det gjerne nødvendig med en forhåndstakst. Dette er en vurdering basert på tegninger og beskrivelser av et byggeprosjekt, og det er alltid en forutsetning at eiendommen utvikles og bygges i henhold til fremlagte beskrivelser og tegninger.

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er den rapportformen som oftest sees ved boligsalg i dag. Tilstandsrapporten beskriver boligen, med hensyn til den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden ved befaringstidspunktet.

 Kan en takstmann bistå ved skadevurdering?

Dette er et av ekspertiseområdene til Asker Takstforum. Etter lengre tids slitasje, eventuelt feil bruk, kan det oppstå skade på bolig og eiendom. Da er det lurt å få på plass en takstmann som kan gjøre en nødvendig befaring og tekniske målinger. Dette vil gi svar på hvordan man best utarbeider skadene, samt skadeårsak. Dette kan være skader knyttet til blant annet brann, fukt, lekkasjer eller insekter og skadedyr.

Kontakt oss