post@atfas.no

Skadetakster

En skadetakst er en faglig vurdering utført av en spesialist på området, en takstmann, som kartlegger og estimerer kostnadene tilknyttet utbedring av skadene. Det finnes en rekke årsaker til at det oppstår behov for en skadetakst på en eiendom. Skader kan blant annet være forårsaket av branntilløp, vannlekkasje, frost eller sopp og råte som en konsekvens av fukt. Dette er skader som påvirker både verdi på boligen og veien videre for eventuell restaurering og utbedring av skaden(e).

Forsikringsselskapets krav og forventninger

Har det oppstått skade på et bygg, er det viktig å benytte seg av en uavhengig tredjepart dersom det skal utføres en skadetakst. Dette er essensielt for å sikre at fagpersonen ikke har lojalitet eller tilknytning til noen i bransjen. Ethvert forsikringsselskap vil forvente en detaljert kartlegging av skadeomfang og årsak, samt et kostnadsestimat for utbedring. Asker Takstforum garanterer dyktige fagfolk som er helt uavhengige og upartiske i sine vurderinger. Nøyaktighet i kombinasjon med faglig ekspertise, samt bransjeerfaring på over 30 år, gjør at vi er velegnet for jobben.

Skadetakst for alle

Ved Asker Takstforum tar vi på oss ethvert oppdrag uansett oppdragsgiver. Vi er opptatt av at alle våre kunder skal få lik behandling, og har kompetansen som trengs for å vurdere de aller fleste skader. Vi gjør en vurdering av omfang og beste metode for utbedring. Der det er behov for det vil våre takstmenn sette i gang nødvendige tiltak for å forhindre ytterligere skade på eiendom.

Kontakt oss