post@atfas.no

Når du trenger takstmann (Hurum og Asker)

En takstmann utfører en rekke forskjellige oppdrag innen verdi- og takstvurdering. Det er anbefalt å benytte en sertifisert takstmann, og å undersøke at oppdatert på forskriften som følger den nye avhendingsloven av 1. januar 2022. Dette er en forskrift som legger føringer for hva selger skal opplyse om ved salg av bolig. Det er ikke lovpålagt å utføre en tilstandsrapport av boligen, men dette er sterkt anbefalt av blant annet Forbrukerrådet og som regel også meglerfirmaet. Tilstandsrapporten skal utføres av en takstmann. Hurum og omegn – Asker Takstforum hjelper deg!

Ansvaret til takstmannen

Hvilket ansvar takstmannen har når det kommer til rapportering er avhengig av den typen oppdrag som skal utføres. En verdi- og lånetakst vil for eksempel si lite om tilstanden til boligen, og det vil derfor fraskrive takstmannen det meste av slikt ansvar. Unntaket er arealmåling, dette skal være korrekt i verdi- og lånetakst. En boligsalgsrapport vil bety større ansvar for takstmann, da de opplysningene som oppgis om boligen skal være korrekte og utfyllende. Det er boligselger sitt ansvar å se til at man bestiller den verdi- eller takstvurderingen som er nødvendig fra takstmann. Husk at Asker Takstforum kan hjelpe deg med dokumentasjonskrav for salgsprosessen.

Etter kjøp av bolig

Oppdager du en feil ved bolig etter kjøp kan det være aktuelt å foreta en reklamasjonstakst. Som kjøper bør du samtidig være klar over at dersom du oppdager en feil etter kjøp som du hadde mulighet til å forstå kunne være til stede, vil det bli vanskelig å vinne frem med et eventuelt krav. Ta kontakt med oss, enten du har spørsmål eller bare ønsker å snakke med en erfaren takstmann.

 

Kontakt oss