post@atfas.no

Reklamasjonsrapport

Dessverre er det slik at det enkelte ganger er behov for en reklamasjonsrapport. En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som foretas fordi man mistenker at det er feil eller mangler som det skal reklameres på. Dette kan være i forbindelse med blant annet eierskifte, nyoppføring av en bygning eller håndverkertjenester. Det reklamasjonsrapporten gjør er at den sammenligner eventuelle feil og mangler med informasjonen som ble gitt ved kontraktsinngåelse eller salg. Dette er en ren beskrivelse av funnene ved en inspeksjon.

Juridisk dokument, men ikke vurderende

Etter å ha utformet en reklamasjonsrapport vil denne foreligge som et juridisk dokument. Dette dokumentet stadfester og vurderer mangler og feil slik at den sakkyndige takstpersonen har disse dokumentert. Det vil også beregnes en utbedringskostnad basert på funnene i rapporten, som skal tilsvare de kostnadene som vil tilkomme for å rette opp feil og mangler til forventet standard. En reklamasjonsrapport tar på ingen måte stilling til juridiske spørsmål, slik som skyld eller erstatningskrav. Den er ment som en uavhengig vurdering av tilstanden.

Viktigheten av uavhengighet

I Asker Takstforum er alle våre ansatte fullstendig upartiske, som betyr at vi ikke har noen bindinger til noen i bransjen. Vi har altså ingen avtaler med hverken eiendomsmeglerfirmaer eller andre aktører. Du kan være trygg på at jobben utføres av fagfolk som er høyst kompetente, og som setter uavhengighet og nøytralitet høyt. Våre fagfolk har mer enn 30 års erfaring i bransjen, og kombinerer effektivitet med høy faglig integritet. Vi gjør reklamasjonsrapporter av bolig så vel som fritidsboliger. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.

Kontakt oss