post@atfas.no

En dame som sjekker en tilstandsrapport i oslo.

Vi utfører tilstandsrapport (Oslo og omegn)

Når du har behov for å få utført en tilstandsrapport, står du selv fritt til å velge bygningssakyndig, eller takstmann som det også heter. Fra og med 1. januar 2022 gjelder nye regler, og i henhold til avhendingsloven skal takstmann være skolert i oppdatert forskrift og følge mer detaljerte krav til tilstandsrapport. Oslo som Asker, vi er klare til å bistå.

Ved siden av høy faglig kompetanse, er alle våre ansatte til enhver tid oppdaterte på relevante lover og forskrifter.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Når er det behov for en tilstandsrapport?

Når du skal selge eller kjøpe bolig vil en tilstandsrapport vil det være behov for en tilstandsrapport. Dette vil være den mest detaljerte beskrivelsen av boligens tilstand, inkludert eventuelle avvik og skader som er funnet av takstmann ved undersøkelse. En tilstandsrapport er en god forsikring, enten det gjelder for selger eller kjøper, fordi det er en ærlig og upartisk vurdering av byggets tilstand.

Dette kan hindre konflikter i etterkant av et boligkjøp, og ikke minst være en trygghet med tanke på forsikringssaker i etterkant av salget. Det anses som en relativt stor risiko å selge bolig uten en tilstandsrapport, nettopp fordi det kan vise seg at bygget har feil eller avvik det ikke var opplyst om ved salg.

 Hva undersøkes ved en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport skal alltid utføres av en uavhengig, sertifisert takstmann. Vedkommende vil da, med utgangspunkt i byggets alder og type, gjøre en omfattende undersøkelse av byggets tilstand. Det betyr at fagpersonen tar hensyn til de reglene som var gjeldene da boligen ble bygget, for å gi et best mulig bilde av tilstanden til bygget slik det står i dag.

Rapporten skal være uavhengig og nøytralt utført, i den betydning at det rent konkret beskrives hva som er funnet. Det er en egen standard for tilstandsrapporter som alltid skal følges av takstmann.

Hva er forskjellen mellom en takst og en tilstandsrapport?

En takst, eller en verdivurdering, vil være en overfladisk vurdering av eiendom som angir en markedsverdi. I dag er det også vanlig med såkalt e-takst, som er en elektronisk verdivurdering foretatt via statistiske data. Denne kombineres gjerne med et besøk for å anslå verdien på boligen.

En tilstandsrapport går mye grundigere til verks, og vil blant annet dokumentere avvik og feil i bygningsmassen. Det er vanlig å foreta en tilstandsrapport ved salg av bolig, da dette gir et detaljert bilde av tilstanden på bygget.

 Hva må jeg tenke på når jeg skal bestille tilstandsrapport?

Vi anbefaler at du alltid velger en sertifisert takstmann som er skolert i den nye forskriften når du skal ha utført en tilstandsrapport. Hos Asker Takstforum tilbyr vi konkurransedyktig pris og har lang bransjeerfaring. Alle våre ansatte har bred kompetanse innen byggfag, som er et godt utgangspunkt i arbeidet som bygningssakyndig.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille en dyktig takstmann til å utføre en tilstandsrapport. Oslo, Asker, Bærum, Lier, Røyken, Hurum og Drammen – vi dekker et stort geografisk område og har alltid kunden i fokus.

 

Kontakt oss