post@atfas.no

Bilde for å illustrere Takstmann: Drammen, Oslo, Asker og omegn

Takstmann: Drammen, Oslo, Asker og omegn

Det finnes en rekke ulike tilfeller hvor du vil ha behov for en takstmann. Uansett om det er snakk om salg, kjøp, arv eller refinansiering av lån, vil det lønne seg å benytte en fagperson for å fastsette verdien på boligen eller eiendommen. Verdi- og takstvurderinger kan for mange også markere vanskelige overganger i livet, enten det gjelder dødsfall, skilsmisse eller annen type overdragelse. Da kan det være godt å lene seg på den nøytrale fagkunnskapen til en dyktig fagmann i form av en takstmann. Profesjonalitet og uavhengighet er viktige verdier for oss i Asker Takstforum.

 Når man ikke blir helt enig

Usikkerhet og uenighet rundt boligverdier er grunnen til at det per av 1. januar 2022 ble gjort endringer i avhendingsloven. Det settes nå svært strenge krav til dokumentasjon i anledning salg av eiendom. Dette gjør salget tryggere for både kjøper og selger, og du gjør best i å overlate jobben med dokumentasjonen til en dyktig takstmann. Drammen, Lier, Asker, Oslo, Røyken, Hurum – Asker Takstforum tar jobben!

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva gjør en takstmann?

Kort sagt er en takstmann en bygningssakkyndig som setter en takst, eller verdivurdering, av eiendom eller en gjenstand. Herunder finnes det en rekke forskjellige vurderinger, alt avhengig av bruksområde og kundens behov. En takstmann skal operere uavhengig, uten tilknytning til andre i bransjen. Takstmannen følger ofte standarder og sjekklister, for å sikre at det foretas like vurderinger av forskjellige bygg. Om du trenger takstmann, kan det lønne seg å sjekke referanser og erfaring. En takstmann har gjerne bakgrunn fra byggefag, slik som tømrer, murer eller byggingeniør.

Hvilke tjenester tilbyr dere i Asker Takstforum?

Vi tilbyr en rekke forskjellige tjenester, blant annet: verditakst, tomtetakst, forhåndstakst, boligsalgsrapport, tilstandsrapport, reklamasjonsrapport, vedlikeholdsplaner, bygningskontroll, uavhengig kontroll, trykktest og termografering, byggeoppfølging i anledning byggelån, klima og fuktovervåkning, samt bistand ved forhåndsbefaring og overtagelse. Våre dyktige ansatte har lang erfaring, faktisk mer enn 30 år i bransjen, og innehar stor bredde innen fagkunnskap og kompetanse. Er du usikker på om vi kan hjelpe akkurat deg? Kontakt oss for mer informasjon og en hyggelig samtale.

Jeg skal selge – må jeg bestille takst eller tilstandsrapport?

Det var tidligere vanlig å bestille en takst ved salg av bolig. Takst er en mer overfladisk vurdering av boligens verdi, basert på blant annet markedsverdi i sammenheng med enkle, tekniske vurderinger. Etter 1. januar 2022 stilles det derimot strengere krav til den dokumentasjonen som skal foreligge ved salg fra selger sin side. Dette kan oppfylles gjennom en tilstandsrapport, som på best mulig måte skal formidle informasjon om blant annet standard og tilstand på våtrom, elektrisk anlegg, bygningsdeler og konstruksjon. En tilstandsrapport er ikke et krav ved salg per i dag – men det vil høyst sannsynlig bli etterspurt av kjøper, og enkelte meglere vil ikke påta seg oppdrag uten en tilstandsrapport i grunn.

Hvordan kontakter jeg dere i Asker Takstforum?

Du kan kontakte oss via våre nettsider eller ta direkte kontakt med den takstmannen du ønsker å benytte deg av. Vi stiller på kort tid med takstmann – Drammen, Asker, Bærum, Oslo, Lier, Røyken, Hurum og andre områder. Vi har konkurransedyktige priser, og er stolte av å være en uavhengig og upartisk tjenesteleverandør. Med oss får du kvalitet og kompetanse i hver ledd.

Kontakt oss