post@atfas.no

Trykktest for primær- og fritidsbolig

En trykktest er, kort fortalt, en metode for å måle luftlekkasje i et bygg. Det som da måles er lekkasjetallet for bygget, som viser hvor tett bygget er. Et lekkasjetall viser hvor mange ganger luften skiftes ut per time. Det er viktig at huset har lavt lekkasjetall og at det er tett. Måling av dette gir blant annet informasjon om hvor energieffektivt huset er.

Dampsperre og vindsperre

Når man måler lufttetthet er det avgjørende at tømreren har vært nøyaktig i sitt arbeid. Det samme gjelder elektrikere og rørleggere i arbeidet med å tette og isolere godt etter at de har gjort sin jobb med ledninger og rør. Med eventuelle hull i dampsperren siver varm luft ut, som igjen kan føre til blant annet kondens i veggen der luften siver inn. En vindsperre hindrer at den kalde luften på utsiden kommer inn i veggen. Med en trykktest for lufttetthet vil det raskt vise seg om det er problemer i konstruksjonen som skaper luftlekkasje.

Når foreta en trykktest

Det har siden 2013 vært krav om uavhengig kontroll av fuktsikring, enten det er snakk om et nybygg eller en søknadspliktig ombygging av våtrom. Det samme gjelder bygging av våtrom i alle bygg, samt lufttetthet i nye boliger. Det er krav om at trykktesten kan dokumenteres, og fremvises ved uavhengig kontroll. Ved Asker Takstforum trykktester vi primærboliger så vel som fritidsboliger. Kontakt oss i dag for en uavhengig vurdering, foretatt av dyktige fagfolk med mer enn 30 års fartstid i bransjen.

Kontakt oss