post@atfas.no

Byggelånsoppfølgning

Et byggelån benyttes som en rammekreditt, enten det gjelder bygging av nytt eller utbedring av allerede eksisterende bygg. Når prosjektet er ferdigstilt vil byggelånet konverteres til et vanlig boliglån. Når man inngår avtale om et byggelån med en bank eller kredittinstitusjon, vil de være opptatt av dokumentasjon på fremdrift etter plan. En byggelånsoppfølging er for mange bedrifter, så vel som private, en nødvendig investering i et fremtidig prosjekt.

Krav ved byggelån

Banken som stiller byggelånet, vil ha en rekke dokumentasjonskrav som må oppfylles. Dette inkluderer blant annet: byggetillatelse, finansieringsplan, byggetegninger, dokumentasjon på betjeningsevne og lignende. Byggelånet stilles så til disposisjon, og ofte vil det vær et krav at det tilsettes en takstmann. Oppgavene til takstmannen vil omfatte diverse byggeoppfølging, slik som for eksempel:

  • Gjennomgang av byggeregnskap.
  • Kontroll av fakturaer for å se at det er samsvar mellom det som er trukket fra konto og verdier i bygget. Bruk av byggelån til annet enn kostnader direkte tilknyttet byggearbeidene vil være et kontraktsbrudd.
  • Holde banken orientert om endringer i byggeplaner, inkludert kostnader og framdrift.

Uavhengig takstperson

I Asker Takstforum har vi bred erfaring innen faget, og er stolte av å være 100% uavhengige uten bindinger til noen i bransjen. Våre dyktige ansatte har lang fartstid, jobber effektivt og er svært rutinerte. Når byggeprosjektet er ferdigstilt vil det lønne seg å gjøre om lånet til et boliglån, da dette gir mer gunstige lånevilkår. Dette vil kreve sluttbefaring fra entreprenør, overtakelsesprotokoll og en ferdigattest som midlertidig brukstillatelse. Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan bistå deg og ditt prosjekt.

Kontakt oss