post@atfas.no

Tilstandsrapport: Asker Takstforum hjelper deg

En tilstandsrapport er en oppsummering av tilstanden til eksempelvis en bolig eller en fritidseiendom. Ved kjøp og salg av gamle hus er det ofte relevant med en tilstandsrapport, da dette er en faglig vurdering av boligens stand og hvilke utbedringer og vedlikeholdstiltak som burde utføres. En tilstandsrapport kan leveres med eller uten takst og arealmåling, alt etter kundens behov. Vi hjelper deg med tilstandsrapport (Asker, Oslo og omegn).

 Hva består en tilstandsrapport av?

Kort fortalt er en tilstandsrapport en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige standen til et bygg. Det er en bygningssakskyndig, eller takstperson, som utarbeider rapporten. Videre vil en tilstandsrapport være særdeles detaljert på tilstanden til selve bygget.

Slik vurderes tilstanden på bygget

Takstpersonen jobber ut ifra et system der funnene rangeres etter følgende grad:

  • TGO: Dette gjelder oftest nye bygg, der det ikke er tegn til svekkelse av tilstand.
  • TG1: Denne graden gis bygg som har normal slitasje og vedlikehold. Det skal ikke være vesentlig mangel på dokumentasjon.
  • TG2: Her er det funnet vesentlig avvik, med enten skade eller redusert funksjon. Dette omfatter gjerne bygg som er sterkt nedslitt, med enten mangelfullt eller feil utført vedlikehold, og mulig mangel på dokumentasjon. Her vurderes det som nødvendig med tiltak innen få år.
  • TG3: Den mest alvorlige tilstandsgraden med fare for liv og helse og behov for strakstiltak. Den vurderes som en total, eventuelt nært forestående, funksjonssvikt av bygget.

Fagfolk med lang erfaring

Trenger du en tilstandsrapport? Asker Takstforum består av takstpersoner med flere tiårs fartstid i bransjen – vi vet å få jobben gjort på en effektiv måte. Våre ansatte er godt kvalifisert og har erfaring innen en stor bredde takst- og byggearbeid. Du kan stole på at jobben utføres med presisjon, nøyaktighet, til avtalt pris og alltid uavhengighet. Vi har ingen bånd til andre i bransjen.

Kontakt oss